Lyrics and Chords of Beni Kategorize Etme

Artist:Bülent Ortaçgil
Beni kategorize etme
Benle oynama
Yaftayı yapıştırıp
Bana isim koyma
Karikatürleştirme beni
İlahlaştırma
Tabulaştırma
Sakın tapulaştırma
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim
Matematikleştirme beni
Çarpma, bölme
Toplama, çıkartma
Beni hesaplaştırma
Mekanikleştirme beni
Otomatikleştirme
Beni yarıştırma onla bunla
Karşılaştırma
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim
Sıkıştırıp tıkıştırma beni
Depolaştırma
Duygularım yok oldu
Yüreğimi nasırlaştırma
Beni demoralize etme, depolitize etme
Her işten kaçar oldum
İllegalize etme
Ben seni öyle sevdim
Böyle mi sevdim

**This lyrics is not for commercial use**