Lyrics and Chords of Christos Genate

Artist:Nana Mouskouri
Kalin imeran archondes
Ki an i ki an ine orismo sas
Christou tin thia genissi
Na po na po starchondiko sas
Kalin imera archondes
Kianikianine orismosas
Christou tin thia genissi
Na po na po starchondiko sas
Christos genate simeron
En Vien Vithleem tin poli
I ourania galonde
Cheri cheri ifissis oli
En to spileo tiktete
En fa en fatni ton alogon
O vassilefs ton ouranon
Ke pi ke pi itis ton olon
Plithos aggelon psaloussi
To do to doxa en ipsi stis
Ke tou ton axi on esti
I ton i ton aggelon pi istis
Kalin imeran archondes
Ki an i ki an i neorismosas
Christou tin thia genissi
Na po na po starchondiko sas

**This lyrics is not for commercial use**